DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

O autorovi
čas
Petr Kulík

Narozen 10. 8 1969 v Chomutově

V roce 1975 začal studovat v LŠU Chomutov , a to hned 2 obory současně - Výtvarné umění a hudbu .Ve stejném roce začíná se studium Juda .Během studia základní školy a na Gymnáziu se účastní mnoha soutěží -literárních ,výtvarných i sportovních .Po ukončení Gymnázia v Chomutově pracuje rok jako zootechnik ve Státním statku Žatec .Rok nato byl přijat a začal studovat na Masarykově Universitě veterinární medicíny v Brně .Už během studia na Universitě využívá své znalosti a talent v umění a věnuje se literární ,výtvarné ,herecké a hudební činnosti .Pokračuje ve studiu výtvarného a bojového umní v Brně a v roce 1988 zakládá svou vlastní školu bojového umění Wu shu .Spoluzakládá literární společenství poetů a spisovatelů Spona a zároveň mu je nabídnuto angažmá do profesionálního muzikálového divadla Cantus Nova .V roce 1991 přijal místo instruktora bojových umění a sebeobrany na Katedře tělesné výchovy a sportu na Masarykově Universitě v Brně

V roce 1993 odchází po 5 ti letém studiu veterinární medicíny a naplno se věnuje profesionálnímu divadlu a výuce bojových umění v Brně ..Zároveň pracuje jako ředitel personálního oddělení a psycholog ve společnosti GC System Brno .V této společnosti vede kurzy psychologie managementu, manažerské retoriky a projevu, psychologie projevu a jednání zákazníků a prodávajících, psychologie barev, gest a dlaši metody i východních filosofii pro rozvoj manažerských schopností. Poté krátký čas pracuje u bezpečnostní agentury a následně nastupuje jako učitel biologie a sebeobrany na soukromém právním Gymnáziu v Brně .Působí jako poradce v Public Relation a Human resources, kde pro různé firmy provádí rozbory osobnosti a talentu zaměstnanců .Nějaký čas se jako specialista na rozbory osobnosti pro různé firmy v Brně a zároveň se intenzivně věnuje studiu věštění a parapsychologie a různým filosofiím .Kolem roku 1995 dostává nabídku pracovat jako vychovatel v Diagnostickém ústavu v Brně ,kde zůstává a využívá své znalosti z různých druhů umění jako terapii a pro diagnostiku mladistvých v DDÚM Brno .

V roce 1997odjíždí do USA na Floridu ,kde se věnuje studiu amerického umění a malování tropické fauny a flory .Po roce úspěšně prošel celým ceremoniálem testů, zkoušek ,osvědčení a certifikátů a jako jeden z mála emigrantů přijat do Florida State Art Community a byla mu udělena licence a povolení živit se a působit jako výtvarník ve statě Florida .Zároveň akreditován a přijat do Mallory square artist community of Key West , a následně do Monroe Council of the Art Key West ,Florida ,USA .Po celou dobu pobytu v USA se věnuje studiu výtvarného umění , vystavování v různých galeriích státu Florida ,převážne v umělecké kolonii Key Westu .Své zážitky ,povídky a články začíná posílat a publikovat doma v České republice a na různých internetových stránkách .

V roce 2002 se vrací domů do ČR do rodného Chomutova .V létě 2002 se účastní sochařského sympozia ve Vintířově . Následující rok se účastní sympozia v Boleboři v severních Čechách a jako člen Severočeského sdružení výtvarníků se účastní pravidelných výystav tohoto společenství v Galerii Špejchar. V roce 2002 autorská výstava Petra Kulíka v galerii Špejchar.

V roce 2003 odjíždí zpět do Brna, kde předtím působil a podílí se na založení americko-britské společnosti PSM International jako tlumočník a překladatel. Od roku 2005 učil na středních školách v Brně angličtinu.

V roce 2009 zakládá v Brně Brněnské společenství výtvarníků.Jak je patrné ,Petr kulík se věnuje celý život umění ,ale jak sám tvrdí , není to hlavní podstatou jeho zájmů .Během studia bojového umění se věnoval i studiu orientální filosofie ,čínské tradiční medicíny a léčitelství .Původně se chtěl věnovat studiu chování zvířat ,ale nebyla zde vhodná universita ,proto studoval veterinu .Jeho podstatnou část filosofie tvoří taoismus a budhismus ,ale snaží se o syntézu klasické a přírodní medicíny .O syntézu klasické psychologie, parapsychologie a hraničních oborů medicíny, psychologie a jiných oborů .Zajímá se o prenatální psychologii ,inkarnační regresi ,jogu ,rozbory osobnosti a talentu ,a další hraniční obory a záhady ,typologii, numerologii apod. .Své poznatky a zkušenosti vyjadřuje ve svých článcích a povídkách .Petr Kulík tvrdí ,že se necítí být umělcem , spíše jako věčným studentem umění ,protože krásy kolem nás je tak moc a většinou ji neumíme ani vnímat ,a nebo jsou dílem okamžiku .Autor sám říká ,že :

" Všechny naše myšlenky, sny ,přání a touhy , jsou jen odrazem toho

co jsme schopni v životě vykonat . "

Obory činnosti :Bojové umění - počátky studia v roce 19751975 - 1985 Judo

1980 -1982 Karate Shotokan

1977 - Wu shu , kung fu

1987 - člen a instruktor v Centrum bojových umění Brno

1988 - student v soukromé Tae Kwon Do škole -Mistr Bravo /Angola /

- student v soukromé Kung fu škole Chan Cchuan Brno

1988 - otevřel vlastní soukromou školu Wu Shu , Brno

1990 - učitel Kung fu na základní škole ,Brno ,Oblá

1991 - instruktor sebeobrany a Bojových umění na Katedře TV ,Masarykova Universita BrnoVýtvarné umění - začal studovat v roce 1975 LŠU Chomutov1975 - Během studia na základní škole vítěz mnoha krajských a celostátních soutěží

1985 - po ukončení I. a II. stupně studia v LŠU pokračuje ve studiu v KPP Chomutov a zářroven člen Chomutovského sdružení výtvarníků pod vedením ak. malíře p. Sopka

1987 - člen Výtvarného společenství SKKS Žatec

1987 -1993 - výstavy a vernisáže maleb, kreseb a studii zvířat na Masarykově Universitě veterinární

medicíny. Brno

1999 - člen Key West Art Community ,Florida ,USA

- výstavy, vernisáže a umělecké angažmá Mallory square Key West ,Florida ,USA

1999 - uznán a akreditován do Florida State Art Community ,udělena licence statem

Florida ,USA

- se stává lektorem v Key West Art Community ,Florida ,USA

- člen a lektor v Monroe Council of the Art Key West ,Florida ,USA

2000 - člen MediaPress World ,USA

- člen Digital Artist of USA ,

1998 -2002 - vystavuje v - Key West Airporport terminal Galerry ,Fl ,USA

- Mallory Square art Comunnity ,Key West ,Fl ,USA

- Galeey Red Barn ,KeyWest ,Fl ,USA

- Galerry on the Corner ,Key West ,Fl ,USA

2002 - Sochařské sympozium Vintířov 2002

2003 - Sochařské sympozium Boleboř

- Vzstava obrazů a fotografii -galerie Špejchar ,ChomutovDivadlo a herectví1988 - 1992 - herec amatérského divadla , Divadlo na dlažbě ,Brno

1992 - 1995 - herec v soukromém profesionálním divadle Cantus Nova ,BrnoHudba1975 - LŠU Chomutov - housle , později trubka

1980 - člen Dechového souboru při LŠU Chomutov

1985 - po ukončení I. a II. st. oboru trubka -rozšiřující studium v LŠU Chomutov

1989 - člen Dechového orchestru Domu Železničářů , Chomutov

1987 - folkový zpěvák ,písmičkář autor hudebních textů Brno

- Porta 1987

- angažmá a koncerty v Kulturním Centru Brno LišenˇPoezie a proza1985 - účastník literárních soutěží v SKKS Chomutov

1990 - spoluzakladatel literárního spolku Spona ,Brno , a dalšé literární činnost

1990 - publikuje poezii a prozu na internetu v ČR i zahraničí - např.

Zájmy autora :

-biologie,medicína

-psychologie ,etologie ,parapsychologie ,ESP ,

-přírodní medicína, bylinky , tradiční čínská medicína

-,eticotherapie, arteterapie astrologie ,numerologie ,palm reading, typologie , energy healing ,joga

- bojová umění ,výtvarné umění ,hudba, poezie, publicistická činnost

- lidský talent, schopnosti a rozvoj