DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Co je coaching ?
čas
Coach je Váš osobní poradce, který Vám pomáhá :

stanovit si cíle a dosáhnout dílčích výsledků

určit jasné cíle v aktivitách společnosti, řízení společnosti, motivaci zaměstnanců
vytvářet dynamický posun efektivity ve společnosti k dosažení cílů vedení společnosti
zvládnout změny, které jsou v růstu společnosti v jejím životním cyklu nevyhnutelné
ovládat plánování času manažerů a jejich aktivit
nastavovat pravidla, principy fungování společnosti
dosahovat výsledků v reálném času
rozvíjet osobnostní profily a profesionální rozvoj zaměstnanců
vést metodiku rozvoje zaměstnanců a její vnímání ve společnosti


Kouč pomáhá osobnosti ( zaměstnanci):
plánovat svůj osobnostní rozvoj
znát své silné a slabé stránky a možnosti ke zlepšení
budovat svou profesní kariéru
pracovat na osobnostním profilu technice a dynamice jeho rozvoje
naučit se metodě sebehodnocení a kladení si dalších cílů
motivovat se k dalšímu osobnostnímu a profesnímu rozvoji
procházet úspešně změnami ve své profesi a kariéře
zvládat negativní vlivy na růst osobnosti